Khamis, 27 Ogos 2009

SEGMEN BAHASA: 5 PENANDA WACANA - SIRI 1Disiarkan dalam majalah Fokus SPM, April 2009

FUNGSI DAN CONTOH PENGGUNAANNYA


Penggunaan penanda wacana dalam sesebuah karangan amat penting bagi mewujudkan pertautan dan kesepaduan bentuk dan makna sesebuah karangan. Hal ini demikian kerana penggunaan penanda wacana yang berupa kata atau frasa perangkai membolehkan ayat-ayat dalam perenggan disusun dengan baik sehingga urutan maklumat atau gagasan menjadi lancar dan tidak melompat-lompat atau terputus-putus. Penanda wacana boleh digunakan dua situasi, untuk menghubungkan dua ayat bagi membentuk satu ayat, dan antara perenggan. Penggunaan penanda wacana dalam ayat membentuk perkaitan antara ayat atau ayat-ayat sebelumnya. Keadaan ini membentuk satu aliran huraian yang logik dan sistematis. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti perkembangan sesuatu idea yang ingin disampaikan oleh penulis. Penulis dapat juga melahirkan dan mengolah ideanya dengan lancar dalam urutan yang logik dan tanpa menggunakan penanda wacana huraian dan penerangan akan menjadi terputus-putus.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan