Selasa, 4 Ogos 2009

KOSA KATA : INTIHA, ILTIZAM & MASLAHAT

SEGMEN KOSA KATA

1

intiha

(Arab) akhir, penghabisan, penutup

Contoh ayat: Sebagai intiha, pendidikan untuk perpaduan perlu dikaji semula supaya anak-anak Malaysia pascamerdeka memahami konsep dan peri penting perpaduan dalam kehidupan mereka.

2

iltizam

(Arab) keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dan melaksanakan sesuatu, komitmen

Contoh ayat: Iltizam untuk melakukan penambahbaikan perlu ada pada setiap individu.

3

maslahat

(Arab) sesuatu yang berfaedah (berguna), usaha dsb. yang mendatangkan faedah

Contoh ayat: Penyediaan kemudahan awam perlu dijaga dengan baik untuk maslahat orang ramai yang akan menggunakannya.Sumber: Dipetik daripada Program Lembar Bahasa Siri 4, SMK Klebang Besar, Melaka yang diselenggarakan oleh Hj. Samat Buang

Tiada ulasan:

Catat Ulasan