Jumaat, 11 November 2011

JAWABAN LATIH TUBI PECUTAN TERAKHIR PRA-SPM: SOALAN RUMUSAN

Soalan 1: Rumusan

[30 markah]

Pendahuluan Markah

Petikan membincangkan fungsi/tugas/tanggungjawab pusat sumber sekolah.

Isi-isi tersurat [4 -12 markah] – [Peranan]

1. menyediakan, menyimpan, mengedarkan, dan memberi perkhidmatan

koleksi bahan

2. meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan tahap intelektual warga sekolah

3. mengadakan kolaborasi dengan Panitia Bahasa Melayu dalam program peningkatan akademik

4. meningkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pemelajaran.

5. mewujudkan keadaan pelajar secara kendiri.

6. membantu dan membaiki kualiti pendidikan negara.

7. membolehkan proses capaian maklumat dilaksanakan dengan berkesan.

8.menghasilkan bahan-bahan yang mudah dan murah, tetapi berkesan

9. memajukan sumber pelbagai media bagi kegunaan guru dan pelajar.

Isi- isi tersirat (4 – 12 markah): [Sebab-sebab kurang dikunjungi]

1. tidak sesuai dengan jadual waktu

2. suasana tidak sesuai /kondusif

3. koleksi bahan tidak mencukupi /tidak menarik /

4. ruang bacaan yang sempit

5. peraturan pusat sumber sekolah kurang mesra pelanggan

6. waktu untuk berkunjung ke pusat sumber yang sangat terhad /kekangan masa

7. kurang promosi /tiada galakan /tiada penghargaan

8. kurang aktiviti di peringkat pusat sumber

Kesimpulan

Semua pihak haruslah memanfaatkan pusat sumber sekolah supaya dapat memupuk

budaya membaca


Soalan 2 (a) – Petikan Umum

(i) Maksud:

- tempat atau pusat untuk mendapatkan maklumat /

pengetahuan

(ii) Kelebihan


- menjadi pelajar yang berdedikasi

- berfikiran matang
- berdisiplin
- dapat mengembangkan bakat serta kebolehan berdasarkan minat
masing-
masing.

Maksimum: 3 markah

(iii) Cara-caranya:

- memperbanyak koleksi buku /pelbagai disiplin ilmu

- mempelbagaikan bahan rujukan seperti buku, CD, video, carta, dll.

- mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif /selesa

- memudahkan proses pinjaman buku-buku rujukan

- memanjangkan tempoh masa pinjaman buku

- menganjurkan pelbagai pertandingan / kempen / ganjaran

Maksimum: 4 markahTiada ulasan:

Catat Ulasan