Ahad, 7 Mac 2010

SEGMEN BAHASA 17: JENIS-JENIS PENDAHULUAN KARANGAN


Dalam pengajaran bahasa terdapat beberapa kemahiran yang perlu diajarkan oleh guru kepada murid termasuk kemahiran menulis. Kemahiran menulis adalah kemahiran yang tertinggi kerana kebanyakan kegiatan menulis adalah digunakan secara formal seperti menyalin nota, membuat rumusan, menjawab soalan pemahaman, dan menulis esei atau karangan. Kemahiran mengarang adalah salah satu jenis kemahiran yang terdapat dalam kemahiran menulis. Mengarang merupakan satu kemahiran yang perlu diajarkan dan diberi latihan kerana penting dikuasai sebaik mungkin oleh setiap pelajar sebab sebahagian besar proses pendidikan formal memerlukan kerja-kerja menulis dan mengarang. Mengarang adalah kaedah untuk menyampaikan maklumat, idea, peranan dan pendapat. Karangan lazimnya terdiri daripada tiga elemen, iaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga-tiga komponen ini amat penting diketahui oleh murid dari segi pembinaan perenggan dan huraian. Bagi menghasilkan sesebuah karangan yang bermutu bukan suatu perkara yang mudah kerana murid perlu menguasai setiap bahagian dalam karangan dengan baik dan terancang. Walau bagaimanapun aspek pendahuluan turut memainkan peranan yang penting bagi menarik minat pembaca. Oleh itu, fokus perbincangan dalam makalah kali ini tertumpu pada jenis-jenis pendahuluan yang terdapat dalam sesebuah karangan. Dalam karangan, pengenalan amat penting untuk menggambarkan isi karangan yang akan ditulis oleh pelajar. Oleh hal yang demikian, murid mestilah mengetahui cara-cara menulis pendahuluan yang baik. Hal ini demikian kerana dari segi pemarkahan, karangan yang cemerlang lazimnya mempunyai pendahuluan yang menarik.
Ikuti rencana saya selanjutnya di dalam majalah FOKUS SPM, Mac 2010.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan