Ahad, 7 Mac 2010

KOMSAS 24: MENULIS SINOPSIS MENGIKUT BAB - (NOVEL RENYAH)

Pada peringkat ini, diharap murid sepatutnya sudah pun membaca dan menghayati novel yang ditetapkan mengikut zon masing-masing. Mereka juga mungkin telah diperkenalkan semua aspek bukan sastera dan aspek sastera seperti sinopsis, tema, persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar, gaya bahasa, dan sebagainya. Konsep asas sastera ini bukanlah perkara baharu kerana sejak di Tingkatan 1 lagi mereka telah pun diperkenalkan semasa mengkaji novel atau karya sastera lain yang terdapat dalam pelbagai antologi yang dipelajari. Bagi menguji kebolehan dan daya ingatan murid tentang isi cerita yang dibaca berdasarkan novel yang ditetapkan, murid lazimnya diminta untuk menulis sinopsis secara keseluruhan bagi menggambarkan penghayatan dan pemahaman terhadap novel yang dikaji. Sinopsis sebenarnya ialah ringkasan cerita atau kisah yang menggambarkan keseluruhan karya. Sinopsis dibina berdasarkan rentetan peristiwa penting dalam sesebuah cerita. Lazimnya peristiwa penting ini dapat dikesan melalui pergerakan atau tindak-tanduk watak utama yang diketengahkan oleh penulis.
Ikuti rencana saya selanjutnya di dalam majalah FOKUS SPM, Mac 2010..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan