Jumaat, 5 Mac 2010

KOMSAS 22: TEKNIK MEMBACA SQ3R DALAM RENYAH - PELITA BAHASA

Satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh guru setiap kali mengajarkan novel dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ialah keengganan pelajar untuk membaca novel yang dikaji terutama pelajar yang berada di kelas hujung. Kebanyakan daripada mereka lebih tertarik untuk membaca sinopsis dalam buku ulasan KOMSAS yang sedia ada dalam pasaran. Kalau ada yang membaca pun, mereka mungkin mengambil masa yang begitu lama, lebih-lebih lagi jika novel tersebut terlalu tebal. Jarang-jarang kita dapati pelajar yang benar-benar tekun membaca dalam tempoh yang singkat. Soalnya apakah cara untuk merangsang minat pelajar supaya membaca novel yang kaji. Penggunaan teknik membaca “SQ3R” mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah itu. Berdasarkan novel Renyah, karya Gunawan Mahmood, terbitan Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. bermula dari bab satu, sebagai guru, kita memandu dan menggerakkan pelajar untuk terus membaca dan mencari jawapan mengikut tugasan yang diberikan oleh guru pada peringkat awal pembacaan.

Ikuti tulisan saya selanjutnya di dalam majalah Pelita Bahasa, Mac 2010.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan