Isnin, 24 Februari 2014

MEMPEROLEH ATAU MEMPEROLEHI

BETULKAN YANG BIASA DAN BIASAKAN YANG BETUL:
MEMPEROLEH ATAU MEMPEROLEHI

Ejaan yang betul ialah memperoleh.
Seperti yang diketahui, kata terbitan yang betul ialah memperoleh, daripada kata dasar “oleh” menghasilkan kata terbitan beroleh, memperoleh, perolehan, pemeroleh dan pemerolehan.
Memperoleh bermaksud mendapat, menerima (mencapai, menemui, dsb) dengan ikhtiar atau usaha. Ayat contoh. Kita akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan jika kita sering berkunjung ke perpustakaan.
Tegasnya, kata terbitan “memperolehi” tidak ada dalam bahasa Melayu kerana kata dasar “oleh” apabila menerima imbuhan awalan memper- menjadi memperoleh (kata dasar OLEH + imbuhan memper-) dan tidak ada kata dasar “OLEHI” untuk membentuk kata kerja “memperolehi”.

1 ulasan: