Sabtu, 1 September 2012

KERELEVANAN ARTIKEL 8 DALAM BUKU KRU 2 DENGAN SOALAN BM 1 PERLIS 2012

 CABUTAN ARTIKEL 8 - PEMERDAGANGAN ORANG: ANTARA CABARAN DAN USAHA (BUKU KRU 2)

Kerelevanan artikel 8 dalam buku KRU 2 saya dapat membantu pelajar menjawab soalan 3 Bahagian B kertas Bahasa Melayu 1 Peperiksaan Percubaan SPM negeri Perlis 2012 yang berbunyi:
"Kerjasama Malaysia dengan negara-negara jiran amat diperlukan untuk memerangi jenayah pemerdagangan manusia yang kini telah menjadi isu global".
Bincangkan pernyataan tersebut".
 
*** Sila rujuk artikel tersebut selengkapnya.Selain itu, isu yang sama turut diuji dalam soalan 4 BM 1 Peperiksaan Percubaan SPM negeri PAHANG yang berbunyi: 

"Negara-negara di dunia hari ini menghadapi masalah pemerdagangan manusia yang semakin membimbangkan. Jelaskan tindakan-tindakan berkesan bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa.

Isu yang sama turut diuji dalam soalan 4 Bahagian B kertas Bahasa Melayu 1 Peperiksaan Percubaan SPM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2012 yang berbunyi:

"Kini, jenayah pemerdagangan manusia merupakan masalah global yang semakin membimbangkan. Bincangkan faktor-faktor berlakunya jenayah ini dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menanganinya."

***Sila rujuk artikel tersebut selangkapnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan