Rabu, 29 Ogos 2012

KERELEVANAN ARTIKEL ISU PELANCONGAN DENGAN SOALAN BM 1 SBP 2012

 CABUTAN ARTIKEL 1 - PELANCONGAN DOMESTIK (BUKU KRU 1)

 
  CABUTAN ARTIKEL 2 - LANGKAH MENINGKATKAN PELANCONGAN KESIHATAN (BUKU KRU 2)

  CABUTAN ARTIKEL 16 - SEKTOR PELANCONGAN: ANTARA KEJAYAAN & CABARAN (BUKU KRU 3)

Kerelevanan artikel 1 (dalam KRU 1); artikel 2 (dalam KRU 2) dan artikel 16 (dalam KRU 3) saya dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan 3 bagi Pentaksiran Diagnostik Akademik Sekolah Berasrama Penuh 2012 kertas Bahasa Melayu 1 Bahagian B yang berbunyi: 

"Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah 'Usaha-usaha untuk Memajukan Pelancongan Negara'. 
Tulis rencana itu selengkapnya. 

***--> Rujuk ketiga-tiga buku KRU 123

Tiada ulasan:

Catat Ulasan