Rabu, 18 November 2009

SEGMEN BAHASA 14: BENTUK SOALAN KERTAS BAHASA MELAYU 2 SPM (N) 2009

Syukur ke hadrat Ilahi, kerana sebahagian daripada bentuk soalan dan karya sastera yang dijangkakan pada saat-saat akhir turut keluar dalam kertas Bahasa Melayu 2 yang bermula jam 2.00 hingga 4.30 petang. Berikut disenaraikan bentuk soalan kertas tersebut:

Soalan 1: Rumusan - kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur.
Soalan 2: (a) - Petikan umum
(b) - Petikan cerpen - Virus Zel Untuk Abah (Antologi Kerusi)
(c) - Petikan prosa klasik - Kepahlawanan Tun Beraim Bapa (Antologi Kerusi)
(d) - Petikan sajak - Anak Laut (Antologi Anak Laut)
Soalan 3: (a) - Membina ayat berdasarkan kata ganda berentak /berirama
(b) - Kenal pasti Subjek dan Predikat
(c) - Kenal pasti kesalahan kesalahan ejaan dan penggunaan imbuhan
(d) - Kenal pasti kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa
(e) - Mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
Soalan 4: (a) - Huraikan 2 contoh yang dapat membuktikan ketabahan watak utama dalam sebuah novel.
(b) - Jelaskan satu contoh nilai kasih sayang yang terdapat dalam dua buah novel.1 ulasan: