Jumaat, 9 Oktober 2009

PENGAJARAN BAHASA: 3 SENARAI SEMAK & ISU KARANGAN SPM


Kertas Bahasa Melayu (1103/01) terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A lazimnya mengemukakan soalan berbentuk bahan rangsangan sama ada berbentuk gambar tunggal, gambar bersiri, grafik, jadual, iklan, carta aliran, petikan, carta pai, ilustrasi, pelan atau peta. Markah yang diperuntukkan untuk karangan bahagian A ialah sebanyak 30 markah. Manakala, soalan bahagian B pula merupakan soalan berbentuk respons terbuka dengan peruntukan markah sebanyak 100 markah daripada pelbagai dimensi soalan diajukan dan menjadikan markah keseluruhan sebanyak 130 markah yang perlu dijawab dalam masa 2 jam 15 minit. Tegasnya, kedua-dua bentuk soalan bertujuan menguji kemahiran menulis karangan, cuma yang membezakannya dari segi bilangan patah perkataan bagi kedua-dua bahagian. Bahagian A mengkehendaki calon menulis antara 200 – 250 patah perkataan, manakala bahagian B pula mengkehendaki calon menulis lebih daripada 350 patah perkataan.

Berikut dipaparkan senarai semak dan isu karangan yang pernah diuji dalam peperiksaan SPM lima tahun yang lepas (2004 - 2008):1. Karangan Bahagian A

2. Karangan Bahagian B

Tiada ulasan:

Catat Ulasan