Jumaat, 2 Disember 2016

KERELEVANAN ARTIKEL DLM BUKU KRU DENGAN SOALAN BAHASA MELAYU 1 KOLEJ VOKASIONAL 2016

Alhamdulillah sekali lagi terbukti kerelevanan artikel-artkel dalam buku KRU dengan soalan karangan BM1 KV. Secara kebetulan terdapat 6 artikel yang terdapat dalam buku-buku KRU Jilid 1-5 yang keluar dan boleh membantu calon-calon Kolej Vokasional 2016 secara langsung dan tidak langsung menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam Kertas Bahasa Melayu 1 KV baru-baru ini khususnya bagi soalan 2, 3 dan 4 pada Bahagian B.