Khamis, 30 Ogos 2012

ANALISIS SOALAN KOMSAS PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR ANTARA NEGERI 2012


Semoga dapat dimanfaatkan oleh semua guru dan murid di seluruh negara khususnya yang bakal terlibat dengan Penilaian Menengah Rendah 2012. Selama maju jaya!!!

Rabu, 29 Ogos 2012

RENCANA 130: BENTUK SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN DRAMA "HEMODIALISIS"Ikutilah rencana KOMSAS PMR saya selanjutnya bertajuk "Bentuk Soalan Pemahaman Petikan Drama 'Hemodialisis' " dalam majalah Dewan Siswa keluaran Ogos 2012. Selamat membaca!!!

RENCANA 129: PERGERAKAN WATAK UTAMAIkutilah rencana SASTERA DALAM BAHASA saya selanjutnya bertajuk "Pergerakan Watak Utama" dalam majalah Pelita Bahasa keluaran Ogos 2012. 
Selamat membaca!!! 

KERELEVANAN ARTIKEL 18 DALAM BUKU KRU 3 DENGAN SOALAN BM 1 SELANGOR 2012 CABUTAN ARTIKEL 18 - TELEFON BIMBIT: ANTARA KEPERLUAN & GAYA HIDUP (BUKU KRU 3)Alhamdulillah....
Kerelevanan artikel 18 dalam buku KRU 3 saya dapat membantu pelajar untuk menjawab Soalan 3 Bahagian B Kertas Bahasa Melayu 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2012 negeri Selangor.  Soalannya berbunyi:
"Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat pada masa ini semakin popular kerana semakin banyak memberikan kemudahan kepada penggunannya. Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit kepada masyarakat penggunanya". -
*** Sila rujuk artikel tersebut sepenuhnya dalam buku KRU 3

KERELEVANAN ARTIKEL 8 DALAM BUKU KRU 3 DENGAN SOALAN BM 1 MELAKA 2012

 CABUTAN ARTIKEL 8 - USAHA-USAHA MEMBASMI KEMISKINAN (BUKU KRU 3)

Kerelevanan artikel 8 dalam buku KRU 3 saya dapat membantu pelajar menjawab soalan 3 Bahagian B kertas Bahasa Melayu 1 Peperiksaan Percubaan SPM negeri Melaka 2012 yang berbunyi:

"Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi dalam kalangan rakyat". 

*** --> Sila rujuk artikel tersebut selengkapnya.

KERELEVANAN ARTIKEL ISU PELANCONGAN DENGAN SOALAN BM 1 SBP 2012

 CABUTAN ARTIKEL 1 - PELANCONGAN DOMESTIK (BUKU KRU 1)

 
  CABUTAN ARTIKEL 2 - LANGKAH MENINGKATKAN PELANCONGAN KESIHATAN (BUKU KRU 2)

  CABUTAN ARTIKEL 16 - SEKTOR PELANCONGAN: ANTARA KEJAYAAN & CABARAN (BUKU KRU 3)

Kerelevanan artikel 1 (dalam KRU 1); artikel 2 (dalam KRU 2) dan artikel 16 (dalam KRU 3) saya dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan 3 bagi Pentaksiran Diagnostik Akademik Sekolah Berasrama Penuh 2012 kertas Bahasa Melayu 1 Bahagian B yang berbunyi: 

"Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah 'Usaha-usaha untuk Memajukan Pelancongan Negara'. 
Tulis rencana itu selengkapnya. 

***--> Rujuk ketiga-tiga buku KRU 123

Isnin, 27 Ogos 2012

KERELEVANAN ARTIKEL 3 DALAM BUKU KRU 1 DENGAN SOALAN BM 1 YAYASAN ISLAM KELANTAN


Kerelevanan artikel 3 dalam buku KRU 1 dapat membantu pelajar menjawab soalan 3 Bahagian B Kertas Bahasa Melayu 1 Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2012 Yayasan Islam Kelantan yang berbunyi:
"Suatu ketika dahulu semangat kejiranan menjadi sebahagian daripada budaya hidup dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita tetapi kini amalan murni ini semakin terhakis. Bincangkan."

Ahad, 26 Ogos 2012

KERELEVANAN ARTIKEL DALAM BUKU KRU 1 & 2 DENGAN SOALAN BM 1 KEDAH 2012

 Cabutan Artikel 4 dalam KRU 1

 Cabutan Artikel 12 dalam KRU 1

Cabutan Artikel 10 KRU 2

Kerelevanan artikel 4 & 12 dalam buku Koleksi Rencana Umum Jilid 1 (KRU1) dan artikel 10 dalam KRU 2 dapat dimanfaatkan untuk menjawab soalan 3 Kertas Bahasa Melayu 1 Soalan Peperiksaan Percubaan SPM Kedah 2012 hari ini yang berbunyi: "Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan aset yang mesti dipertahankan dengan baik agar dapat dijadikan sumber rujukan dan tatapan generasi akan datang. Sarankan langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara".