Selasa, 27 November 2012

RENCANA 146: MELONJAKKAN KUALITI PENDIDIKAN NEGARA
Ikutilah rencana umum saya selanjutnya yang berjudul "Melonjakkan Kualiti Pendidikan Negara" dalam majalah Dewan Siswa, keluaran November 2012. Selamat membaca!!!

RENCANA 145: GAYA BAHASA SAJAK DALAM ANTOLOGI GEMA SEPI GADIS GENIUSIkutilah rencana KOMSAS PMR saya selanjutnya yang berjudul "Gaya Bahasa Sajak Dalam Antologi Gema Sepi Gadis Genius" dalam majalah Dewan Siswa, keluaran November 2012. Selamat membaca!!!

RENCANA 144: MEMBUDAYAKAN MASYARAKAT PENYAYANGIkutilah rencana umum saya selanjutnya yang berjudul "Membudayakan Masyarakat Penyayang" dalam majalah FOKUS SPM, keluaran Disember 2012. Selamat membaca!!

RENCANA 143: LATIH TUBI - KESALAHAN EJAAN & PENGGUNAAN IMBUHAN


Ikutilah rencana BAHASA MELAYU SPM saya selanjutnya yang berjudul "Latih tubi - Kesalahan Ejaan & Penggunaan Imbuhan" dalam majalah FOKUS SPM, keluaran Disember 2012. Selamat membaca!!

RENCANA 142: SOALAN PEMAHAMAN PROSA KLASIK - MERAH SILU


Ikutilah rencana KOMSAS SPM saya selanjutnya yang berjudul "Soalan Pemahaman Prosa Klasik - Merah Silu" dalam majalah FOKUS SPM, keluaran Disember 2012. Selamat membaca!!

Khamis, 22 November 2012

TERBUKTI LAGI...KERELEVANAN ARTIKEL KRU 3 DENGAN SOALAN BAHASA MALAYSIA STPM 2012Alhamdulillah....sekali lagi sejarah berulang untuk tahun kedua dan terbukti bahawa kerelevanan artikel 19 dalam buku Koleksi Rencana Umum Jilid 3 (KRU 3) saya berjudul "MEMANFAATKAN LAMAN SESAWANG SOSIAL" tepat-tepat dengan soalan 3 dalam Bahagian A kertas BAHASA MALAYSIA Kertas 2 (Esei) STPM 2012 (STPM Terminal) hari ini yang berbunyi:
"Kemunculan laman sosial, seperti blog, facebook, twitter, dan youtube kian mendapat perhatian daripada masyarakat kita.
Jelaskan kesan penggunaan laman sosial tersebut".

 

TERBUKTI LAGI...KERELEVANAN ARTIKEL KRU 3 DENGAN SOALAN BAHASA MALAYSIA STPM 2012


Alhamdulillah....sekali lagi sejarah berulang untuk tahun kedua dan terbukti bahawa kerelevanan artikel 19 dalam buku Koleksi Rencana Umum Jilid 3 (KRU 3) saya berjudul "MENANGANI MAT REMPIT: TANGGUNGJAWAB BERSAMA" tepat-tepat dengan soalan 4 dalam Bahagian A kertas BAHASA MALAYSIA Kertas 2 (Esei) STPM 2012 (STPM Terminal) hari ini yang berbunyi:
"Gejala perlumbaan motosikal secara haram kini semakin berleluasa. Sebagai pegawai di Jabatan Keselamatan Jalan Raya, anda diminta untuk menyediakan satu laporan lengkap tentang kesan negatif gejala tersebut dan mengemukakan langkah untuk mengatasinya".

TERBUKTI LAGI...KERELEVANAN ARTIKEL KRU 3 DENGAN PENGAJIAN AM STPM 2012


Alhamdulillah....sekali lagi terbukti kerelevanan artikel 21 dalam buku Koleksi Rencana Umum Jilid 3 (KRU 3) saya berjudul "Memperkasakan Pendidikan Vokasional" dengan soalan 2 dalam Bahagian A kertas Pengajian Am Kertas 2 (Esei) STPM 2012 (STPM Terminal) yang berbunyi:
"Pendidikan dalam aliran teknik dan vokasional merupakan pendidikan asas kemahiran yang penting untuk pembangunan masa depan negara. Namun demikian, pendidikan dalam aliran ini juga menghadapi kekangan yang menghalang perkembangannya. Huraikan penyataan ini."

Selasa, 13 November 2012

TERBUKTI LAGI...KERELEVANAN BUKU KRU DENGAN SOALAN PENGAJIAN AM STPM PENGGAL 1

Alhamdulillah...sekali lagi rezeki buat pelajar STPM Penggal 1 (STPM Baharu) yang julung-julung mengambil Kertas Pengajian Am 900/1 2012 kerana artikel 12 dalam buku KRU 1 saya yang berjudul "Memelihara Warisan Kebangsaan" dan artikel 10 dalam buku KRU 2 yang berjudul "Melestarikan Warisan Budaya" amat relevan dengan soalan 21 Bahagian C yang berbunyi:
"Warisan budaya yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Oleh itu, langkah-langkah bagi memastikan warisan budaya masyarakat tersebut terus wujud perlu diambil. Bincangkan."
ARTIKEL 12 - MEMELIHARA WARISAN KEBANGSAAN DALAM BUKU KRU 1

 ARTIKEL 10 - MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA DALAM BUKU KRU 2

Alhamdulillah...sekali lagi rezeki buat pelajar STPM Penggal 1 (STPM Baharu) yang julung-julung mengambil Kertas Pengajian Am 900/1 2012 kerana artikel 2 dalam buku KRU 3 saya yang berjudul "Memperkasakan Industri Kraf tangan Negara" amat relevan dengan soalan 22 Bahagian C yang berbunyi:
"Malaysia sememangnya terkenal dengan pelbagai jenis barangan kraf tangan. Usaha perlu dijalankan untuk menjadikan industri kraf tangan ini sebagai satu industri berskala besar yang mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Bincangkan."

 ARTIKEL 2 - MEMPERKASAKAN INDUSTRI KRAF TANGAN NEGARA
  
Kepada peminat setia buku KRU 123, artikel-artikel tersebut diharap dapat membantu dan semoga kalian dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik dan tepat.  Bagi bakal calon SPM dan STPM teruskan membaca!!!

Khamis, 8 November 2012

TERBUKTI LAGI - KERELEVANAN BUKU KRU DENGAN SOALAN BM STPM (BAHARU)


Alhamdulillah...artikel 19 dalam buku KRU 2 saya yang berjudul "Melestarikan Khazanah Hutan Negara" amat relevan untuk menjawab soalan 2 Bahagian C Kertas Bahasa Melayu 910/1 STPM Penggal 1 (STPM Baharu) pagi tadi yang berbunyi:
"Negara ini masih kaya dengan hutan dan pihak kerajaan pula berusaha untuk mengekalkannya kerana menyedari bahawa hutan penting kepada hidupan.
Jelaskan kepentingan tersebut."

* Teruskan pembacaan dan menghayati setiap artikel yang dimuatkan dalam ketiga-tiga jilid buku KRU 123. Insya-Allah KRU 4 akan menyusul selepas ini.

Selasa, 6 November 2012

SEKALI LAGI TERBUKTI KERELEVANAN BUKU KRU DENGAN SOALAN BAHASA MELAYU SPM 2012

Alhamdulillah secara kebetulan rezeki calon SPM 2012 kerana terdapat dua rencana yang dimuatkan dalam buku-buku KRU 2 dan 3 amat relevan dengan soalan kertas Bahasa Melayu 1 SPM 2012 dalam Bahagian A dan B seperti berikut:
 
KARANGAN BAHAGIAN A Alhamdulillah sudah TERBUKTI artikel 25 yang berjudul "Memugarkan Semangat Patriotisme" dalam buku KRU 3 secara tidak langsung relevan dengan soalan Bahagian A Kertas Bahasa Melayu 1 SPM 2012 yang berbunyi: "Huraikan pendapat anda tentang aktiviti-aktiviti yang sesuai diadakan di sekolah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan negara kita." Sebahagian daripada ayat dalam artikel tersebut dapat disesuaikan dengan tugasan soalan yang diuji.

KARANGAN BAHAGIAN B

 Alhamdulillah...artikel 23 yang berjudul "Membangunkan Produk Halal"dalam buku KRU 1 turut relevan dengan soalan 4. Selain itu, buku KRU 2 dengan isu yang sama tetapi pengolahan yang berbeza turut relevan dengan soalan yang sama seperti di bawah:
Alhamdulillah untuk kali kedua berturut-turut artikel dalam buku KRU 2 keluar dalam SPM 2011 dan 2012. Artikel 9 dalam buku KRU 2 saya berjudul "Mengembangkan Pasaran Industri Halal" TERBUKTI sangat relevan dengan soalan 4 Bahagian B kertas Bahasa Melayu 1 peperiksaan SPM 2012 yang berbunyi:
"Produk makanan halal Malaysia diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai produk yang terjamin kebersihan dan kesuciannya.
Jelaskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh melalui penghasilan produk makanan halal ini."

Kepada peminat setia buku buku KRU 123, teruskan pembacaan dan menghayati setiap artikel yang dimuatkan. Insya-Allah buku KRU 4 akan menyusul selepas ini!!!