Sabtu, 4 November 2017

ISU KARANGAN KE-12 YANG PERLU DIFOKUSKAN (ISU TERAKHIR)

ISU KARANGAN KE-12 YANG PERLU DIFOKUSKAN: (ISU TERAKHIR)
Belakangan ini fenomena tentang gejala rasuah semakin mendapat tempat untuk dibincangkan oleh pelbagai pihak di negara ini. Semua negara di dunia tidak terkecuali dalam masalah rasuah. Rasuah bukan sahaja melanda negara-negara miskin, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain. Di sesetengah negara, gejala rasuah menjadi begitu serius dan diisytiharkan sebagai musuh utama berkenaan. Kita dapat m...enyaksikan kerajaan di beberapa negara tumbang, kerana
rasuah sudah berakar umbi dalam pentadbiran kerajaan, sehingga menggugat pemerintahan. Di sesetengah negara pula, kemiskinan dan kemunduran mendorong rakyat, pegawai-pegawai kerajaan dan pemimpin negara itu melakukan rasuah. Lantaran itu, usaha yang serius haruslah diambil bagi menangani jenayah rasuah yang semakin menjadi barah dalam masyarakat.

Perbincangan selanjutnya haruslah tertumpu pada:
1. Faktor-faktor tarikan terhadap gelaja rasuah.
2. Usaha-usaha menangani gejala rasuah.
3. Kesan-kesan rasuah kepada negara.
Untuk bacaan tambahan sila rujuk artikel saya yang berjudul:
1. Artikel 24 -"Memerangi Jenayah Rasuah" dalam buku KRU 1.
2. Artikel 18 - "Persimpangan Antara Integriti dengan Rasuah" dalam buku KRU 7.


1 ulasan: